Történetünk

history

1930-ban épült meg a Görgey Artúrról elnevezett laktanyánk, amiben 1933-tól a M.Kir. Államrendőrség Központi Újonciskolája, 1937-től a M.Kir. Egyesített Honvéd Hidásszakaszok, majd a Honvéd Közlekedési Ezred szolgált, ezt követően a M.Kir. 101. Honvéd Vasútépítő Ezrednek adott otthont egészen 1944-ig.

1949-1956 között a Táncsics Műszaki Tiszti Iskola, mint oktatási intézmény volt felelős a műszaki tisztképzés területén a laktanya falain belül.

1957-ben itt alapították meg a Néphadsereg első Központi Tiszthelyettes Iskoláját amely 1963-ig működött.

 

1963-1996-ig a parancsnoki szakos tisztképzés fellegvára volt Kossuth Lajos Katonai Főiskolaként.

 1996. júliusától 2001. júliusig a MH Szentendrei Katonai Szakképző Iskola és Kollégium is itt működött, mint a parancsnoki tiszthelyettes képző intézet és laktanyaellátó szervezet.

A honvédelmi miniszter a 26/2001. sz. határozatában 2001. 08. 01-el a MH részeként megalapította a MH Központi Tiszthelyettes Szakképző Iskolát. A MHPK, VKF által jóváhagyott állománytábla 450 fős állandó és 800 fő hallgatói állomány létszámot határozott meg.

Az intézmény 2003. május 29-n felvette a Kinizsi Pál nevet.A következő évben a MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola neve 2004. július 01-n MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Képző Központra változott. Az intézmény irányítási rendszere megváltozott, élére a HVKF által kinevezett parancsnok került. A Képző Központ részévé vált a Tiszthelyettes Szakképző Iskola, élén igazgató (pk. első h.) vezetővel.

2005. februárjában döntés született az előző alakulat átalakításáról. Jogutódként az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola (MH KPTSZI) került meghatározásra OKJ-s képzést folytató intézményként állománytábla és alapító okirat módosítással.Új szervezetként a 2005. nyarán a HM 95/2005. határozatával megalakult a MH Szentendrei Kiképző Központ. Alaprendeltetésként a szerződéses legénységi állomány, a tiszti hallgatók, a tiszthelyettes (altiszt) képzésre felvett hallgatók alapkiképzését, vezetői képzést és előmeneteli tanfolyamokat hajt végre, utaltsági rendben kiszolgálja az MH KPTSZI-t, és jogutódja a 2005. októberében megszüntetett MH Tapolcai Kiképző Központnak.

A 71/2007. HM utasítás szerint a MH Szentendrei Kiképző Központ megszűnik és jogutódjaként július 01- el megalakításra került a MH Központi Kiképző Bázis (84/2007. HM határozat) az alapkiképzési feladatok végrehajtására. A vele párhuzamosan működő, de kiszolgáltsági rendjébe utalt MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola továbbra is az altiszt képzésért felelt.

2011. november 15-én megalakult a MH Központi Kiképző Bázis és a MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola összevonásával a MH Altiszti Akadémia.

    A légierő egy nagyon fiatal és nagyon speciális területe a hadászatnak. A repülőgéppel történő repülés alig több, mint egy évszázada kezdődött el, de bő egy évtized múlva, az első világháborúban már fontos szerepet töltött be a katonai repülés a fegyvernemek között. Az első világháborúnak köszönhetően megindult a repülő csapatok intenzív fejlesztése, a háború kezdetén az Osztrák-Magyar Monarchia Légjáró Csapatainak már közel 100 db repülőgépe volt. A II. világháború kezdetén a légierő már önálló fegyvernemmé vált Magyar Királyi Honvéd Légierő néven. A háború végére csaknem a teljes repülő eszközpark megsemmisült, hadizsákmány lett, szinte csak roncsok maradtak. 1947. február 10-én, több mint két évvel a fegyverszüneti megállapodás után Magyarország aláírta Párizsban a békeszerződést, melynek értelmében Magyarországnak jogában állt egy 65.000 fős szárazföldi hadsereg mellett légi haderőt is fenntartani. A rendelkezés szerint ez a tartalékokkal együtt 90 darab repülőgépből és 5000 emberből állhatott. Elkezdődhetett a repülőalakulatok felállítása, a katonai repülés újjászervezése.

tovább...

A weboldalon cookie-kat használunk. (részletes tájékoztató)