15. 09. 18

A szentendrei MH Altiszti Akadémia „parancsnoki” épületének aulájában kapott helyet az alakulat felújított Kossuth szobra.

Kossuth 01

A szobor áthelyezése alkalmából tartott ünnepségén Bozó Tibor dandártábornok, az Altiszti Akadémia parancsnokának köszöntőjét követően Dr. Hermann Róbert főtanácsos, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnok tudományos helyettese mondott beszédet., melyben Kossuth Lajos életét és munkásságát méltatta. Mint elmondta, fontos, hogy Kossuthra emlékezzünk, hiszen ő volt az, aki a Batthyány Lajos által megteremtett alapokból tömeghadsereget fejlesztett, így méltán említhetjük a Magyar Honvédség alapítói, a legnagyobb magyar katona- és biztonságpolitikusok között.

Dr. Csikány Tamás ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvéd Tisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézet Hadtörténelem, Filozófia és Kultúrtörténeti Tanszék egyetemi tanára  a magyar katonai felsőoktatásról, a Kossuth Lajos Katonai Főiskoláról beszélt ünnepi megemlékezésében: „Tiszteket nem lehet egyik napról a másikra képezni. Ez egy hosszú folyamat eredménye, amely tulajdonképpen a záloga egy-egy hadsereg alkalmazásának. A Kossuth Lajos Katonai Főiskola, majd a Kossuth Lajos Hadtudományi Kar letéteményese annak, hogy a Magyar Honvédségben olyan tisztek dolgozzanak, akik megállják a helyüket bárhol a világon.”

Kossuth 05

Jákob János dandártábornok, protestáns tábori lelkész áldásában azt mondta: „A mai a hallgatói előtt is legyen példa az a szakmai múlt, amit ez a szobor megidéz.”

 „Kutasd a régi dolgokat, amik előtted voltak, gondolj a múlt nemzedékek éveire.”- idézte Mózes könyvének szavait a püspöki áldás.

Az ünnepségen részt vettek a laktanyában korábban működő Kossuth Lajos Katonai Főiskola egykori hallgatói és oktatói is.

Az ünnepség részeként az új helyen álló szobornál koszorút helyezett el Bozó Tibor dandártábornok, az alakulat parancsnoka. Szentendre város polgármesteri hivatal nevében Boda Anikó képviselő asszony és Kóbor Edit. A Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub elnöke Horváth Jenőné, valamint az Ezüstszalag Alapítvány elnöke, Szalay Zoltán nyugállományú ezredes.

Kossuth 11

szöveg és fotó: Duruczné Téglás Dóra fhdgy.

15. 09. 14


Ünnepélyes keretek között írták alá az MH Altiszti Akadémia újonnan életbe lépő Kollektív Szerződését.

koll.szerz

A szerződést az akadémia részéről Bozó Tibor dandártábornok, az Altiszti Akadémia parancsnoka, míg a Honvédségi Dolgozók Szakszervezete részéről Győri Tiborné, a HODOSZ szervezeti titkára írta alá. Az ünnepélyes szerződés-aláíráson részt vett Dr. Zsiga Imre, a HODOSZ elnöke is, aki beszédében megköszönte az akadémia vezetésének az együttműködést, mely során sikerült a Kollektív Szerződést kialakítani és jóváhagyásra előkészíteni. Bozó Tibor dandártábornok kiemelte az alakulatnál dolgozó közalkalmazottak szerepének fontosságát és a közalkalmazottak áldozatos munkájának szerepét a laktanya életének szervezésében.

koll.szerz1


A kollektív szerződés szabályozza többek között az akadémia és a szakszervezet együttműködésének rendjét, az közalkalmazotti érdekképviselet működésének szabályait valamint olyan, a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó normákat mint a munkaidő, szabadság, vagy az illetményrendszer.

fotó és szöveg: Duruczné Téglás Dóra fhdgy.

15. 09. 09

Bozó Tibor dandártábornok, az MH Altiszti Akadémia parancsnoka, oktatókból és altisztjelöltekből álló csoport kíséretében Kisasszonynapi búcsúi szentmisén vett részt szeptember 5-én a veszprémi Rab Mária forrásnál.

RabMaria 06


Beszédében Dr. Földesi Ferenc nyugállományú ezredes, történész az altisztképzéssel és az altisztek vallási nevelésével kapcsolatos beszédében elmondta, hogy a Jutasi Altisztképző Intézetben minden felekezetnek a hallgatók saját imaházat építettek. Ezek közül egy, a Rab Mária forrás és kegyhely, mely különösen kedves volt a jutasi növendékeknek.

RabMaria 01

 

A forrást 1941. szeptember 8-án Kisasszony napján vitéz Markóczy László parancsnok hivatalos szabadtéri miséző hellyé avatta és innentől az intézmény a második világháború éveiben Kisasszony napját szabadtéri misével ünnepelte.

 

RabMaria 05

 

Míg a háború alatt a szobrok, táblák törtek össze, a háború után a forrást eltömték, az odavezető utakat eltorlaszolták és beépítették, így lassan a forrás feledésbe merült. Csak néhány évvel ezelőtt fedezték fel ismét, a terület megtisztítása és rendbetétele után alkalmassá tették újra misék megtartására.

A szentmisét, a forrásnál hetven éve bemutatott utolsó szentmise emlékére a Dr. Márfi Gyula érsek celebrálta.

RabMaria 03

szöveg és fotó: Duruczné T. Dóra fhdgy.

15. 09. 09

Újabb százhúsz fő vonult be az MH Altiszti Akadémiára, hogy megkezdje tizennégy hetes egységes alapkiképzését. A szerződéses legénységi valamint pályakezdő tisztek és altisztek az akadémián eltöltött idő alatt megszerzik a legalapvetőbb katonai ismereteket.

bevonul 02


A bevonulás napja az immáron szokásos rendben zajlott: érkezés után adategyeztetés, a Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság tájékoztatója után a bevonuló állományt alegységekbe osztották. Az „adminisztratív ügyek" után egészségügyi vizsgálat, oltások és drog-szűrés következett, majd a kiképzendők elfoglalták szállásukat. Végül a „beöltöztető ponton" mindenki megkapta a szükséges ruházati felszerelést.

bevonul 03


A kiképzés heteiben a bevonult katonák többek között általános harcászati, jogi, egészségügyi, vegyivédelmi ismeretek mellett lőkiképzést és műszaki ismereteket tanulnak. Az egységes alapkiképzés alatt több lőgyakorlatot hajtanak végre, és többnapos harcászat foglalkozáson vesznek részt. Az alapkiképzés ideje alatt folyamatosan fejlesztik fizikai állóképességüket valamint megismerik a Magyar Honvédség Szolgálati-, Alaki és Öltözködési szabályzatainak tartalmát.

bevonul 04


Az állomány november végén, a honvéd tiszt- és altisztjelöltekkel együtt tesz ünnepélyes honvédesküt, majd folytatja alapkiképzését és december első heteiben kétnapos komplex záróvizsga sikeres teljesítése után térhet vissza alakulatához, ahol megkezdi a tényleges katonai szolgálatot.

szöveg és fotó: Duruczné Téglás Dóra fhdgy.

15. 09. 07

A június elején tizennégy hetes egységes alapkiképzésre bevonult szerződéses legénységi, valamint szerződéses pályakezdő tiszti és altiszti állomány kétnapos komplex záróvizsgán adott számot a megszerzett tudásról.

P9026193 02


Az MH Altiszti Akadémia Mecséri János Kiképző Osztályánál eltöltött tizennégy hét alatt megszerezték azt az alapvető tudást, amely a katonai lét alapjául szolgál: részt vettek lőgyakorlaton, megismerkedtek a harcászat alapjaival, egészségügyi, vegyivédelmi, műszaki ismereteket tanultak és elsajátították az alapvető alaki fogásokat is.

P9026243

A kétnapos vizsga írásbeli, elméleti és szóbeli részből tevődött össze. Többek között alaki, tereptan, műszaki ismeretek, egészségügyi, harcászat és lőkiképzés tárgykörökből kellett vizsgát tennie a közel száz katonának, akik a kiképzés végeztével visszatérnek "anyaalakulatukhoz", ahol megkezdik a tényleges katonai szolgálatot.

P9026264


szöveg és fotó: Duruczné T. Dóra fhdgy.

15. 09. 02

Tizenhárom, zászlóalj szintű vezénylőzászlós részvételével megkezdődött az Összhaderőnemi Vezető Altiszti Tanfolyam (ÖVAT). Az altisztképzés legmagasabb szintű tanfolyama idén szeptembertől a korábbi tizenkét héthez képest egy szemeszternyi hosszúságú, így január 15-én fejeződik be.

OVAT 01


A képzést Bozó Tibor dandártábornok, az MH Altiszti Akadémia parancsnoka nyitotta meg. „A tanfolyamon az elméleti oktatás alapozza meg a tudatos és jó gyakorlatot. A tanfolyamot használják ki arra, hogy fejlesszék a fizikai állóképességüket, építsenek barátságokat, az osztályközösség kohéziót kell, hogy alkosson, segítsék egymást, legyenek befogadóak."¬– hangzottak a parancsnok szavai a megnyitón, amelyen részt vett Kriston István főtörzszászlós, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa is.

OVAT 03

A képzés során a résztvevő vezető altisztek széleskörű ismereteket szereznek többek között stratégiai és harcászati, aktuális biztonságpolitikai témakörökben, kommunikációs és egyéb képességeiket oly módon bővítik, hogy megfeleljenek a beosztásukban támasztott követelményeknek: tudják irányítani a beosztott altiszti állományt, ugyanakkor megfelelő támaszai legyenek parancsnokaiknak.

 

ovat 04

Az idei tanfolyamon is lesz nemzetközi hét, amelyen a NATO tagállamok vezető altisztjei és a USEUCOM vezénylőzászlósa osztják meg tapasztalataikat. A tanfolyam január elején kétnapos írásbeli és szóbeli vizsgával zárul. Idén is, a korábbi évek hagyományteremtő kezdeményezéseit folytatva kiosztják a vizsgaeredmények alapján a kiváló hallgatónak járó jutalmat valamint a tanfolyamon résztvevők döntése alapján a „primus inter pares" díjat.

szöveg és fotó: Duruczné Téglás Dóra fhdgy.

15. 09. 02

Ünnepélyes laktanyasorakozóval kezdődött meg hivatalosan a 2015/2016-os tanév az MH Altiszti Akadémián. A Görgey laktanya alkulóterén felsorakozott az alakulat teljes személyi állománya, valamint az akadémiához kiképzésre és különböző tanfolyamokra vezényelt állomány.

evnyito 10


Először az előléptetések, jutalmak átadására került sor, majd Bozó Tibor dandártábornok, az alakulat parancsnoka megtartotta évnyitó beszédét.

„Önök lesznek azok, akik évek múlva átveszik tőlünk a stafétabotot. De ehhez Önök előtt még hosszú út áll, még sokat kell tanulniuk. Legyenek befogadóak, tudjanak alkotni, fogadják el azt, amit az oktatóik tanítanak." ¬– mondta az akadémia parancsnoka, majd hozzátette: „Nem lesz egyszerű dolguk, a tudást, tapasztalatot nem adják könnyen. A katona egyik legfőbb jellemvonása, hogy bajtársias, kemény és soha nem adja fel a harcot."

evnyito 09

Bár a tanév hivatalosan elindult, az akadémia „létszáma" még nem teljes. A jövő héten induló altiszti alaptanfolyam, zászlós tanfolyamok is bővítik a létszámot és az altiszti oktatás spektrumát, amely ezekkel a tanfolyamokkal, valamint a szintén a mai napon induló Összhaderőnemi vezető altiszti tanfolyammal teljes.

szöveg és fotó: Duruczné Téglás Dóra fhdgy.

evnyito 05

15. 08. 30

      Ötödik alkalommal rendeztek regionális katona-zenekari fesztivált Szentendrén. A X. Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál 2015 keretében megtartott katona-zenekari rendezvényen összesen négy zenekar szórakoztatta a közönséget augusztus 29-én, szombaton délután.

 MG 5659

     A zenészeket Bozó Tibor dandártábornok, az MH Altiszti Akadémia parancsnoka köszöntötte. Mint mondta, a katonazene mindig is összekötő kapocs volt a civilek és a katonák között.

    A zenés szakalaki bemutatók sorát a szentendrei helyőrségi zenekar kezdte meg, őket követte a tataiak, a székesfehérváriak, majd végezetül a kaposváriak gyepshow-ja. Az összevont zenekari produkcióban sokak által ismert, méltán népszerű dallamok csendültek fel a közönség nagy örömére.

 MG 5759

forrás: honvedelem.hu

szöveg: Konkoly Dávid

fotó: Dévényi Veronika

15. 08. 24

Összesen negyvenhat altisztjelölt vonult be az MH Altiszti Akadémiára augusztus 24-én, hétfőn reggel, hogy megkezdje tizennégy hetes alapkiképzését.

01 bev

Az altisztjelöltek a szokásos okmányellenőrzésen, egészségügyi szűrésen vettek részt, mielőtt megkapták az egyenruhájukat. Soós Lajos törzszászlós, az alakulat vezénylőzászlósa a honvedelem.hu kérdésére elmondta: a tizennégy hetes kiképzés első napjai az ismerkedéssel, beillesztő foglalkozásokkal telik. „Éles a különbség a kinti és a benti világ között. Szükség van rá, hogy a bevonulók felfogják, hozzászokjanak ahhoz, ami rájuk vár. Erre jó az első hét, a konkrét kiképzés majd csak azután kezdődik"- részletezte a törzszászlós.

02 bev

A kiképzés első harmadában a bevonulók azokat az elméleti ismereteket fogják elsajátítani, amelyek a későbbi gyakorlati elemek alapját képezik, de ekkor kerül sor a csapatszellem kialakítására is. Soós törzszászlós szavai szerint: „Meg kell szokniuk, milyen az, amikor a nap huszonnégy órájában egy csapat részeként kell dolgozniuk, gondolkodniuk és feladatokat végrehajtaniuk."

03 bev

Amikor ez már működik, kezdődhetnek a gyakorlati foglalkozások. Ebben kiemelkedő szerep jut a fizikai állapot folyamatos tesztelésének. A kiképzés utolsó harmadában már a különböző komplex harcászati foglakozásokra kerül sor, amelyet záróvizsga követ. A sikeres megmérettetés után a tisztjelöltek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytatják, míg az altisztjelöltek további két esztendeig Szentendrén maradnak, ahol a Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztálynál kezdik meg tanulmányaikat. A két év elteltével már a különböző alakulatoknál teljesítenek szolgálatot.

04 bev

Kérdésünkre, hogy a kiképzés során mi bizonyul a legnagyobb kihívásnak a bevonultak számára, Soós törzszászlós így válaszolt: „Tapasztalataink szerint a fizikai erőnlét okoz kezdetben gondot. A fiatalok nincsenek hozzászokva a mindennapos megterheléshez, de eleinte furcsa számukra a katonai érintkezés szigorú szabályrendszere is. Ám a tizennégy hét többek között éppen erre jó. Mind fizikailag, mind mentálisan fejlesztjük őket. A lemorzsolódás egyébként az altiszt- és a tisztjelölteknél tíz százaléknál alacsonyabb. Ők már elég pontosan tisztában vannak vele, mit akarnak."

05 bev

A délelőtti bevonulást délután a tisztjelöltek érkezése követte. Az összevont kiképzésen így a leendő tisztek és altisztek együtt sajátítják el az elkövetkezendő tizennégy hétben az alapokat.

forrás: Honvedelem.hu
szöveg: Révész Béla
fotó: Tóth László

15. 08. 08

Eskütételük után megalkuvás nélküli, példamutató szolgálatot kért a szerződéses legénységi állomány tagjaitól és az önkéntes műveleti tartalékosoktól a Honvéd Vezérkar főnökhelyettes augusztus 7-én Szentendrén.

e1 esku

Mintegy kétszázötvenen – köztük körülbelül száz szerződéses legénységi állományú katona – tettek esküt pénteken, a szentendrei MH Altiszti Akadémián. Az eskü szövegét Nagy Richárd közkatona mondta elő, a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnök üdvözletét és köszönetét pedig dr. Orosz Zoltán altábornagy tolmácsolta a megjelenteknek. „Egy katona életében kevés felemelőbb élmény van, mint az, amikor az akár mindenki legdrágább kincse, az élet feláldozását is magában foglaló fogadalom megtételével esküszik fel hazájára és népére elöljárói, barátai, bajtársai jelenlétében" - mondta a Honvéd Vezérkar főnökhelyettes. Mint fogalmazott, a haza fegyveres védelme soha nem elvont eszmék szolgálatát jelentette, hanem annak a földnek akár az élet feláldozásával történő védelmét, amelyet hazánknak vallunk, ahol élünk – dicső elődeink is így cselekedtek ezeréves történetünk során oly sokszor.

e2 esku

„A mai nap valamennyiük számára más, mint a többi: kiemelkedő jelentőségű mérföldkő, amely hatással van az egyén és a közösség életére is" - hangsúlyozta Orosz Zoltán, és rámutatott: a most vállalt kötelezettség erkölcsi értelemben véve is erősebb az eskü szövegének egyszerű aláírásánál. „Az eskü kötelez. Felelősséggel tartoznak önmagukért, bajtársaikért, hazánkért, a nemzetért, akár szerződésesként, akár tartalékosként tettek fogadalmat." Mint az altábornagy kiemelte, az eskü egy életre szól akkor is, ha valaki csak életpályája egy részét szándékozik a haza fegyveres szolgálatában eltölteni.

e3 esku

„Önök egy új rendszerben lettek tagjai a Magyar Honvédség családjának. A megvalósult életpálya-rendszer kiszámíthatóvá, tervezhetővé tette a katonai pályát, anyagiakban is méltóbban megbecsültté a haza iránt tett elkötelezettséget" - mondta Orosz Zoltán, de felhívta a katonák figyelmét: ami rájuk vár, még ezzel együtt sem lesz könnyű, a szolgálatot pedig komolyan kell venni, és derekasan helyt kell állni. „Ezzel tartoznak a hazának, amelynek védelmére felesküdtek, a Magyar Honvédségnek, amelynek egyenruháját viselik, és tartoznak önmaguknak is. Ez a legnagyobb kihívás, amiért érdemes végigmenni a választott úton."

e4 esku

A Honvéd Vezérkar főnökhelyettes azt kérte az esküt tettektől, hogy megalkuvás nélkül, példamutatón szolgálva őrizzék meg egyenruhájuk és vele a haderő becsületét.

e5 esku

forrás: honvedelem.hu

Szöveg: Draveczki-Ury Ádám

Fotó: Dévényi Veronika

 

15. 07. 14

Július 11-én nemcsak az Altisztavatás miatt volt érdemes Szentendrére látogatni. Az altiszti eskü mellett, a Duna-korzón található Lázár cár térnél a Magyar Honvédség alakulatai és technikai eszközei mutatkoztak be: jelen volt az MH Altiszti Akadémia mellett az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság toborzó sátorral és a gyerekek és felnőttek számára is népszerű repülőgép szimulátorral. Az MH 1. Hadihajós és Tűzszerész Ezred robotbemutatója és a tűzszerész eszközök bemutatása mellett egy aknaszedő naszáddal is kikötött a Duna-parti városban.

P7114632

Az akadémia technikai eszközöket telepített a korzóra: T-72 harckocsit, BTR és PTSZ típusú szállító harcjárműveket, D-20-as ágyút és kézifegyvereket tekinthetett meg a Szentendrére látogató közönség. Emellett hagyományőrzők is tartottak bemutatót.

A technikai bemutató mellett az MH Altiszti Akadémia toborzósátrában népszerűsítette a kétéves iskolarendszerű altisztképzést.

15. 07. 14

Ünnepélyes keretek között tettek esküt az MH Altiszti Akadémia végzősei július 11-én, szombaton a szentendrei Fő téren. Az eseményen beszédet mondott Hende Csaba honvédelmi miniszter és dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök. 

Hende Csaba ünnepi beszédében azt mondta: nagyon nehéz évek állnak előttünk, hiszen a válság, az ukrajnai háború, az Iszlám Állam tevékenysége és a menekültek áradata miatt minden erőre és tudásra szükség van ahhoz, hogy megmaradjon a béke. „Az ipari és a természeti katasztrófákhoz hasonlóan hatalmas biztonsági kihívások is hirtelen és váratlan módon keletkeznek" – hangsúlyozta a miniszter. A jövőt ugyan nem ismerjük, de az tudható, hogy mindenre készen kell állni – mondta a frissen esküt tett állománynak, azzal együtt, hogy elvárja: mindig álljanak készen, és a rájuk bízott honvédekkel együtt teljesítsék kötelességüket. „Ez a kötelesség nem más, mint az, hogy védelmezzétek meg a hazát és a magyar embereket" – mondta.

a4

A 123 felsorakozott katonához fordulva megjegyezte: legyen erős a hitük abban, hogy a magyar emberek összetartoznak. Ez olyan dolog, amiért érdemes dolgozni, és ha kell, harcolni is, mert ez az ország és város megéri a szolgálatot és az áldozatot. A várost méltatva azt mondta: Szentendre a sajátjaként szereti az altiszteket, akik nagyon sokat tettek is ezért. Nemcsak részt vesznek ugyanis a város életében, hanem mindig készen állnak arra, hogy szükség esetén megvédjék azt. Hende Csaba elmondta: az utóbbi évben sok minden megváltozott az altisztek körül. Létrejött az Altiszti Akadémia, megújult az altisztképzés egész rendszere, és bevezették az új életpálya-modellt, ami jelentős illetményemeléssel is járt.

a3

Dr. Benkő Tibor vezérezredes megerősítette: sok minden megváltozott a honvédségben, de a haza iránti elkötelezettség, a hűség és a hazaszolgálat, amit vállalnak, továbbra is a régi. „Ezt a hivatást csakis erős hittel és erős akarattal lehet elvégezni" – tette hozzá. Emlékeztette a katonákat: hamarosan esküt tesznek arra, hogy ha kell, akár az életüket is feláldozzák hazájukért, és ezt a magyar emberek el is várják tőlük. A felsorakozott állományhoz fordulva azt kérte: pályafutásuk során beosztottaikkal szemben mindig legyenek követelmény-támasztóak, szigorúak, következetesek, példamutatóak és emberségesek. „Ha ezeknek a követelményeknek megfelelnek, akkor sikeresek lesznek" – hangsúlyozta.

 

Az altiszti eskü szövegét Horváth Péter őrmester mondta elő, őt követték társai: a hagyományoknak megfelelően az eskümondó csak egy kiválóan végzett jelölt lehet. Egy másik altiszt, Ugray Csaba őrmester vehette át kiváló teljesítménye miatt a díszkardot a Honvéd Vezérkar főnöktől. A rendezvényen jelen volt Hegedűs Ferenc páncélos őrmester is, aki a napokban ünnepelte 101. születésnapját.

a2

forrás: www.honvedelem.hu

szöveg: Nyulas Szabolcs

fotó: Tóth László

15. 07. 14

Több mint 120-an vehették át július 9-én, csütörtökön délután az MH Altiszti Akadémia színháztermében tartott belső avatási ünnepségen a végzettséget igazoló okiratot. A nappali iskolarendszerű kétéves altisztképzésen valamint a tanfolyam rendszertű képzésen végzett állománytól a kinevezési és állományba vételi parancsnok felolvasása után Bozó Tibor dandártábornok, az MH Altiszti Akadémia parancsnoka köszönt el. A parancsnok kiemelte az oktató- és nevelőtestület odaadó munkáját, a Kinizsi Pál Oktatási Osztály teljes állományának, külön kiemelve a Hallgatói század állományát köszönetet mondott. Emellett sok sikert, kitartást és eredményes munkavégzést kívánt az altisztjelölteknek.

belso avatas 01

Válaszbeszédében Ugray Csaba, másodéves honvéd altisztjelölt, szintén az oktatási osztály tevékenységét emelte ki, mely hozzájárult ahhoz, hogy altisztként a jövőben helyt tudjanak állni.

belso avatas 04

Az ünnepség zárásaként Bozó Tibor dandártábornok emléklapot és emléktárgyat adományozott Szűcs Péter őrnagynak, a MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (MH BHD) 32. Nemzeti Honvéd Díszegység, Honvéd Díszzászlóalj törzsfőnökének az altisztavatás előkészítése érdekében végzett tevékenységéért. Emellett, Hennel Sándor őrnagy, a MH BHD 32. Nemzeti Honvéd Díszegység Honvéd koronaőrség főtisztje az altiszti hagyományok ápolásáért és az altiszti hitvallás megszilárdítása érdekében végzett odaadó tevékenységéért kapott jutalmat.

belso avatas 07


A Honvéd Vezérkar Főnöke az MH Altiszti Akadémia honvéd altisztképzésén elért kiváló tanulmányi eredménye elismeréseként –altisztté avatása alkalmából- a Kiváló Tanulmányokért Kitüntető Cím ezüst fokozatát tizennyolc kiválóan végzett hallgató vehette át.

belso avatas 08

Végül Szalay Zoltán nyugállományú ezredes, az Ezüstszalag alapítvány kuratóriumának elnöke emléktárgyat adott át a katonai szakképzésben elért kiemelkedő tanulmányi eredménye elismeréseként Kaszab-Varga Sándor őrmesternek.

 

szöveg és fotó: Duruczné Téglás Dóra fhdgy.

15. 07. 10

Nincs megállás a gyakorlásban az MH Altiszti Akadémia szentendrei objektumában. A Görgey laktanyában közel 130 altisztjelölt készül délelőtt és délután a szombati altisztavatásra. Az idei avatás Szentendre főterén lesz szombaton 11 órakor.

P7083390 02

Az altisztavatás hagyományteremtő céllal tavaly bevezetett elemei idén is megjelennek. Ezek közül fontos kiemelni, hogy az díszszázad parancsnoka Soós Lajos törzszászlós, az MH Altiszti Akadémia vezénylőzászlósa lesz, és az eskütétel előtt felhangzik az altiszti hitvallás.

P7083430
A július 11-én a Duna-korzón, a Lázár cár térnél statikus haditechnikai bemutatót tekinthetnek meg a városba látogatók 10 és 16 óra között.

 

szöveg és fotó: Duruczmé Téglás Dóra fhdgy.

15. 07. 08

Július 7-én tartották a szentendrei MH Altiszti Akadémián, a kétéves iskolarendszerű altisztképzésre jelentkezők részére a felvételi motivációs beszélgetést. Az elsődleges adategyeztetés után az akadémiára jelentkezett fiatalok az altiszti pályáról, a különböző szakirányokról, a később betölthető beosztásokról és az altiszti életpályáról hallottak előadásokat a Magyar Honvédség alakulatainak vezénylőzászlósaitól. Kriston István főtörzszászlós, MH Vezénylőzászlós is köszöntötte a felvételizőket, akik közül sokan –utalva a héten zajló felkészülésre az Altisztavatásra- „két év múlva az akadémia alakulóterén gyakorolnak majd az ő Altisztavatásukra".

P7073144

A vezénylőzászlósi tájékoztatók után az alakulat oktatásért felelős alegysége, a Kinizsi Pál Oktatási Osztály és a tanulmányi ügyeket koordináló tanulmányi részleg tartott tájékoztatót, majd a jelentkezőknek bizottság előtt kellett számot adniuk tudásukról és az altiszti pálya iránti elkötelezettségükről, motivációjukról.

P7073176

Az MH Altiszti Akadémia nappali, iskolarendszerű altisztképzésére jelentkezhet minden 18 és 23 év közötti magyar állampolgár, aki rendelkezik érettségivel, megfelel az egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság-vizsgálat követelményeinek, valamint rendelkezik angol nyelvből alapfokú komplex nyelvvizsgával.

 

szöveg és fotó: Duruczné Téglás Dóra fhdgy.

15. 07. 08

Dacolva a hőséggel, a kánikula miatt a ruházaton az Öltözködési Szabályzat által engedélyezett könnyítésekkel folytatódott ma is a gyakorlás a szombati Altisztavatásra a szentendrei Görgey Laktanyában.

P7073210

Leendő őrmestereink délelőtt és délután is többször el- és begyakorolták az avatási ünnepség mozzanatait, a bevonulástól az eskütételen át a díszmenetig annak érdekében, hogy az ünnepségen, az elöljáró, a meghívott vendégek, a szülők, rokonok és barátok jelenlétében mondhassák el az altiszti esküt.

Az avatás után az iskolarendszerű képzésben végzett altisztek megkezdik a munkavégzést első beosztásukban, míg a tanfolyam rendszerű képzésben végzettek visszatérnek anyaalakulatukhoz, ahol immáron őrmesterként, altiszti feladatok ellátásával segítik elöljáróik munkáját és irányítják a beosztott legénységi állományt.

P7073329

fotó és szöveg: Duruczné Téglás Dóra fhdgy.

A weboldalon cookie-kat használunk. (részletes tájékoztató)