16. 12. 13

 Ünnepélyes keretek között tettek honvédesküt azok a szerződéses legénységi állományú katonák, valamint pályakezdő tisztek és altisztek, akik október 3-án kezdték meg tízhetes alapkiképzésüket Szentendrén, az MH Altiszti Akadémián.

 „Ünnep számunkra a mai nap, hiszen fiatal katonáink fogadalmat tettek. Fogadalmat, melyben elkötelezték magukat a haza védelmére”– mondta a rendezvényen Bozó Tibor dandártábornok, az alakulat parancsnoka, hozzátéve: „Nagyon nemes küldetést teljesített a Mecséri János Kiképző Osztály, hiszen az elmúlt tíz hétben áldozatos munkával tanították meg önöket a katonai alapmesterség szabályaira. A tanulási folyamat azonban az iskolában nem fejeződik be. Ahhoz hogy jó katonák legyenek, be kell illeszkedniük, el kell fogadtatniuk magukat parancsnokaikkal, katonatársaikkal és meg kell tanulniuk a beosztással járó kötelmeiket.”

Bővebben
16. 12. 13

 Több mint százhúsz legénységi állományú katona számára ért véget a napokban az altiszti alaptanfolyam Szentendrén.

 Az MH Altiszti Akadémián szeptember 5-én megkezdett tizenkét hetes képzés vezetéselméleti, kiképzés-módszertani és fegyvernemi ismereti modulból épült fel.

Bővebben
16. 12. 08

 Idén is ellátogatott a Mikulás a szentendrei laktanyában szolgáló katonák gyermekeihez. A családias hangulatú ünnepségen évről évre egyre többen vesznek részt. Az ajándékok átadása után a szülők és gyerekek közös legóépítésbe kezdtek hogy megépítsék a negyvenezer kockából álló hóembert. 

Szöveg és fotó: Duruczné Téglás Dóra főhadnagy 

16. 12. 06

 A szerződéses katonai szolgálatot és az altiszti életpályát népszerűsítő programsorozatot szerveztek a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Humán Szakképző Iskolájában az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Bács-Kiskun megyei munkatársai. A záró foglalkozást november 30-án tartották. 

 Rendhagyó honvédelmi napokat szerveztek a korábban Vári Szabó István nevét viselő kiskunhalasai szakközépiskolában az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Bács-Kiskun megyei irodájának munkatársai. Gáldonyi Sándor százados és Bezerédi László törzszászlós két, egymást követő szerdán - az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis altisztjeivel, Kovács Gábor zászlóssal és Vásárhelyi Zoltán őrmesterrel - alaki foglalkozásokat tartottak, a harmadik héten pedig az MH Altiszti Akadémia képviselői látogattak el az iskolába.

Bővebben
16. 12. 06

 Rengeteg fiatal még nem tudja, hogy középiskolai tanulmányai után mivel foglalkozzon a nagybetűs életben. A novemberi hónapban közel húsz középiskolába látogattak el a szolnoki toborzók az MH Altiszti Akadémiával és az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis vezénylőzászlósával együtt, hogy népszerűsítsék a katonai pályát. 

 Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság egyik feladata, hogy megismertesse a katonai továbbtanulás és a katonai szolgálat különböző lehetőségeit a pályaválasztás előtt álló diákokkal. Így némi segítséget kapnak mindazok, akik még nem döntöttek afelől, merre haladjanak tovább.

Bővebben
16. 12. 01

 A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium hosszú évek óta kiemelt feladatának tartja a hazafias és honvédelmi nevelést. Az intézmény diákjai 2011 óta tanulhatják a katonai alapismeretek tantárgyat. Az elmúlt években számos önkéntes tartalékos, honvéd altiszt- és tisztjelölt került ki a diákok soraiból. 

 A napokban az ötödik iskolai kadettavatást rendezték meg az intézményben. Az ünnepség részeként a felsőbb évfolyamos kadettek jelenlétében fogadta diákjai közé az iskola azt a 27 kilencedikes tanulót, akik a hazafias és honvédelmi nevelésben vesznek részt. A kilencedikes diákokat Bozó Tibor dandártábornok, az MH Altiszti Akadémia parancsnoka avatta Wigner Kadetté.  A tábornok köszöntőjében kiemelte: a Magyar Honvédség várja a szakképzett fiatalokat, és felhívta a diákok figyelmét arra, hogy ehhez sokat kell tanulniuk és kitartónak kell lenniük. 

Bővebben
16. 11. 28

 Száz honvéd tisztjelölt számára fejeződött be az alapkiképzés a napokban Szentendrén, az MH Altiszti Akadémián.

 A 14 hetes alapkiképzés végén a honvéd tisztjelöltek kétnapos záróvizsgát tettek, amely során számot adtak az elmúlt hónapokban megszerzett tudásukról. A fizikai állapotfelmérés és az írásbeli elméleti ismereteket ellenőrző tesztsor mellett alaki vizsgán kellett megfelelniük. 

Bővebben
16. 11. 26

 Horváth Kornél hadnagy, katolikus tábori lelkész advent első vasárnapjához közeledve rövid áhítatot tartott a szentendrei laktanya imatermében november 25-én, pénteken. „Advent első gyertyája a karácsony első fényének hírnöke, a világosságé, melyért tenni kell. A mindennapokban törekedni kell arra, hogy fényt, örömöt és világosságot csempésszünk életünkbe. És ha sikerül megtapasztalni a jót, és észrevenni a szépet, azt meg kell osztani másokkal is. Legyen a szívünk és a lelkünk is ünnepi fénybe öltöztetve. Tegyünk azért, hogy az advent valóban a szeretetről és a békességről szóljon.” – mondta beszédében Kornél atya. 

Bővebben
16. 11. 25

 Látogatást tett november 25-én, pénteken Szentendrén, az MH Altiszti Akadémián Othmar Commenda vezérezredes, osztrák vezérkarfőnök.

 Othmar Commenda dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök meghívására érkezett Budapestre csütörtökön. Látogatásának második napján fogadta őt dr. Simicskó István honvédelmi miniszter, majd a delegáció az MH Altiszti Akadémián ismerkedett meg a katonai szervezet tevékenységével és eszközeivel.

 Az osztrák és a magyar vezérkarfőnök meghallgatta Bozó Tibor dandártábornok, az akadémia parancsnokának ismertetőjét, amelyben többek között elhangzott, hogy bár a szervezet nemrégiben ünnepelte fennállásának ötödik évfordulóját, a magyar altisztképzés sokkal régebbi múltra tekint vissza. Az alakulat bázisa, a szentendrei laktanya alapépítményei 1930-ra készültek el, és ekkor kapta a Görgey Artúr nevet – hangzott el. A vendégek a beszámoló után íjászbemutatót tekintettek meg a lőtéren, s mint kiderült, Othmar Commenda vezérezredes szenvedélyesen űzi a sportágat.

Bővebben
16. 11. 23

 Az MH Altiszti Akadémia kétéves, nappali rendszerű altisztképzésén tanulmányokat folytató honvéd altisztjelöltek ismét részt vettek a „Közös Akarat” elnevezésű feladatban, a közelmúltban.

 A tényleges szolgálatteljesítést a Szolnok helyőrségben végrehajtott felkészülés előzte meg, amely során az altisztjelöltek - a katonai ismereteik bővítése mellett - a társ fegyveres szervek kiképzői által oktatott új ismeretanyagot is elsajátítottak.

 Szolgálatukat a szolnoki felkészítést követően kezdték meg az MH Alföldi Ideiglenes Alkalmi Kötelék állományában; a Madaras településen létesített ideiglenes táborból kiindulva látták el az Ideiglenes Biztonsági Határzár őrzés-védelmét.

 A Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztály állományába tartozó altisztjelöltek munkájáról megelégedéssel nyilatkoztak elöljáróik és az együttműködő rendőrök is.

 Az altisztjelöltek megismerkedtek a nem megszokott körülmények között szolgálatot teljesítő alegység életével és vezetésének rendjével. Saját elmondásuk szerint beilleszkedésüket és munkájukat segítette, hogy az alegységben több, egykori, már végzett altiszt is szolgált.

 Az MH Altiszti Akadémián együtt eltöltött év megalapozta a baráti és bajtársi légkört a leendő és már szolgáló altisztek között. Szentendre helyőrségbe visszatérve folytatják, tanulmányaikat mely során felkészülnek első altiszti beosztásuk ellátására.

Kép és szöveg: Kriston István főtörzszászlós

16. 11. 19

 Az MH Altiszti Akadémia megalakulásának ötödik évfordulója alkalmából tartott ünnepségek sorában az elsőéves honvéd altisztjelölt évfolyam névadóján a végzős hallgatók a hagyományokhoz hűen elültették az évfolyamfát.

 A névadományozás során a hallgatói állomány által kiválasztott néhai altiszt nevét veszi fel az évfolyam. Idén a választás Pap Béla gyalogos őrmesterre esett, aki az első világháborúban, a gorlicei áttörés során tanúsított vitéz magatartásával kiérdemelte az I. osztályú Ezüst Vitézségi Érmet. „Bátorsága, harctéri tisztánlátása, hozzáállása és különleges felkészültsége nyomán követendő példaként áll a honvéd altisztjelöltek előtt”– mondta ünnepi beszédében György Valentin elsőéves honvéd altisztjelölt.

 A másodéves évfolyam fájának elültetésnél Lisztes Bálint honvéd altisztjelölt mondott beszédet. „A faültetés több éves hagyomány az Altiszti Akadémia hallgatói számára. Ez a fa állítson emléket nekünk, másodéveseknek és állítson emléket névadónknak, Tóth János szakaszvezetőnek is, akinek nevét büszkén viseljük, mert katonai magatartása és szakmai felkészültsége példaértékű és követendő számunkra” – hangzottak a leendő őrmester szavai.

Szöveg és fotó: Duruczné Téglás Dóra főhadnagy

16. 11. 18

Nyílt nap az MH Altiszti Akadémián

A szentendrei MH Altiszti Akadémia november 17-én nyílt napot tartott, ahol az érdeklődő fiataloknak lehetősége nyílt megismerni a kétéves OKJ altisztképzés működését. A gimnazista diákok előadásokon, fegyverzettechnikai és harcászati bemutatókon vettek részt, majd körbejárhatták a körleteket.

 A rendezvényen a honvédség iránt érdeklődő fiatalok színes programokon keresztül nyertek betekintést a katonai képzés mindennapjaiba. A parancsszóra menetoszlopokba rendeződött lelkes csoportokat Kaló Miklós alezredes, a Kinizsi Pál Oktatási Osztály vezetője kalauzolta. „Már hetedik és nyolcadik osztályosok is jelentkeznek, hiszen a pályára irányítást és a katonai élethez való vonzalmat már gyermekkorban erősíteni kell bennük. A harcászati bemutatón élőben láthatják azokat a látványos mozzanatokat, amiket a katonák egy háborús szituációban csinálnak. A modellezés alatt a színes gránátoknak, a fegyverropogásnak és a füstnek köszönhetően a diákok olyan élményben részesülnek, amit eddig csak filmeken láthattak. Remeg a föld a lábuk alatt” – árulta el a honvedelem.hu-nak az alezredes.

Bővebben
16. 11. 15

 Ünnepi állománygyűlést tartottak november 15-én a szentendrei MH Altiszti Akadémia ötéves fennállása alkalmából. A rendezvényen Verseghi-Nagy Miklós, a város polgármestere zászlószalagot adományozott az alakulatnak.

 Az ünnepi megemlékezésen felolvasták Huszár János vezérőrnagy, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának köszöntő levelét. „Öt év egy katonai szervezet életében talán nem tűnik hosszúnak, azonban önök örökösei a több mint százhúsz éves múltra visszatekintő eszmeiségben, hagyományaiban és szakmaiságban is egyedülálló altisztképzés rendszerének” - fogalmazott levelében a parancsnok. „Egy olyan rendszernek, amely történelmi értékre és tradíciókra épít, és amely megtestesíti a magyar katonai büszkeséget és szakmaiságot. Megbecsüli a folyamatos tanulást, és alkalmazható tudást ad a hon védelmére felesküdött katonáinknak” – áll a levélben. 

 A köszöntő gondolatok után dr. Kovács Tibor ezredes, az egyik jogelőd intézmény - az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola - volt igazgatója, valamint a Jutastól Szentendréig című könyv társszerzője ünnepi beszédében ismertette az altisztképzés kialakulást. Megtudtuk, hogy a szentendrei laktanya alapépítményei 1930-ra készültek el és ekkor kapta a Görgey Artúr nevet, majd 1949-től 1980-ig három ütemben zajlott az objektum bővítése és korszerűsítése. 2001. augusztus 1-jén alakult meg a Központi Tiszthelyettes Szakképző Iskola, mint a hazai tiszthelyettes képzés immár egyetlen intézménye. 2005. augusztus elsejével a haderőreform újabb változást hozott a laktanya életében. Megszűnt a Magyar Honvédség Tapolcai Kiképző Központ, és megalakult a Szentendrei Kiképző Központ, melynek alaptevékenysége a szerződéses legénységi állományú katonák, a tiszt és tiszthelyettes hallgatók alapkiképzése lett. Ezzel egyidejűleg itt jött létre a Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola is. Az újabb hadrendi változások keretén belül, 2007. július elsejétől a kiképző központ, a Magyar Honvédség Központi Kiképző Bázis elnevezést kapta. A legutolsó szervezeti változás szerint 2011. november 15-i hatállyal a Központi Kiképző Bázis megszűnt és helyét a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia vette át, melynek szervezetébe 2012. augusztus 1-jével integrálódott a Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola.

Bővebben
16. 03. 16

Ünnepi állománygyűlésen tisztelgett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt az MH Altiszti Akadémia állománya. A megemlékezésen a Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület elnöke, Kun Csaba mondott beszédet, melyben beszélt az új Magyarország megalakításáról, a sajtó és véleményszabadság megteremtéséről. Méltatta az új magyar honvédsereg létrehozását és felidézte az 1848 márciusi eseményeket.

P3112798

Az „Petőfi Kör” vezetőjének beszéde után elismerések átadása következett, majd az akadémia zenekara ünnepi műsorral idézte fel a forradalom korát.

Bővebben
16. 03. 08

A hagyományoknak megfelelően, március 8-án az alakulatnál szolgáló hölgyeket köszöntötte az Altiszti Akadémia. Nemzetközi nőnap alkalmából Nagy Sándor ezredes, az alakulat törzsfőnöke verssel, a Szentendre Helyőrség Zenekar ünnepi műsorral kedveskedett. 

nonap 01

Természetesen idén sem maradt el a virág, melyet a hölgyek a férfi kollégáktól vehettek át.

 

nonap 02

16. 03. 07

Nyolcvan fiatal számára kezdődött meg a 14 hetes alapkiképzés a szentendrei MH Altiszti Akadémián március 7-én, hétfőn.

A szentendrei laktanyába érkezett szerződéses legénységi állományú katonák, valamint a szerződéses pályakezdő tisztek és altisztek - az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság tájékoztatója és a szerződő alakulatokkal való adategyeztetés után - egészségügyi vizsgálaton estek át. A fogászati- és drogszűrést, valamint általános orvosi vizsgálatot követően kötelező védőoltásokat kaptak, majd a ruházati elosztó ponton felvehették ruházatukat és elfoglalták szálláshelyüket.

 

bevonulas 002

A bevonulás hetében az újoncok általános tájékoztató előadásokat hallhatnak, majd a jövő héten megkezdődik a „valódi” kiképzés. A következő több mint három hónapban - többek között - alaki, haditechnikai, harcászati, vegyivédelmi, egészségügyi ismeretekkel bővítik tudásukat, de megismerkednek a házilag előállított robbanóeszközök elleni védelemmel, a Magyar Honvédséget érintő jogszabályokkal és szabályzórendszerekkel. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak a fizikai állapotuk fejlesztésre is. 

 

bevonulas 005

A kiképzés végén két napos záróvizsgát követően az immáron kiképzett katonák visszatérnek a anyaalakulatukhoz és megkezdik a tényleges katonai szolgálatot. A most bevonult állomány május első heteiben tesz ünnepélyes keretek között honvédesküt.

bevonulas 003

 

 

A weboldalon cookie-kat használunk. (részletes tájékoztató)