Történetünk
Vezető állomány
Jelképeink
Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztály (KPAOO)
Repülő Altiszti Oktatási Osztály (RAOO)
Altiszt Képző Központ „Acélkocka”
Nemzetközi Kiképző Alosztály (NKALO)
Katonai Testnevelési és Közelharc Módszertani Részleg(KTKMR)
Altiszti Vezető Képző Csoport (AVKCS)
Idegennyelvi Oktatási Csoport
Szentendre Helyőrség Zenekar
Magyar Honvédség Sportszázad
×

Történetünk

1930-1944
1930-ban épült meg a Görgey Artúrról elnevezett laktanyánk, amiben 1933-tól a M.Kir. Államrendőrség Központi Újonciskolája, 1937-től a M.Kir. Egyesített Honvéd Hidásszakaszok, majd a Honvéd Közlekedési Ezred szolgált, ezt követően a M.Kir. 101. Honvéd Vasútépítő Ezrednek adott otthont egészen 1944-ig.


1949-1956
1949-1956 között a Táncsics Műszaki Tiszti Iskola, mint oktatási intézmény volt felelős a műszaki tisztképzés területén a laktanya falain belül.


1957-1963
1957-ben itt alapították meg a Néphadsereg első Központi Tiszthelyettes Iskoláját amely 1963-ig működött.


1963-1996
1963-1996-ig a parancsnoki szakos tisztképzés fellegvára volt Kossuth Lajos Katonai Főiskolaként.


1996-2001
1996. júliusától 2001. júliusig a MH Szentendrei Katonai Szakképző Iskola és Kollégium is itt működött, mint a parancsnoki tiszthelyettes képző intézet és laktanyaellátó szervezet.


2001-2002
A honvédelmi miniszter a 26/2001. sz. határozatában 2001. 08. 01-el a MH részeként megalapította a MH Központi Tiszthelyettes Szakképző Iskolát. A MHPK, VKF által jóváhagyott állománytábla 450 fős állandó és 800 fő hallgatói állomány létszámot határozott meg.


2003-2004
Az intézmény 2003. május 29-n felvette a Kinizsi Pál nevet. A következő évben a MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola neve 2004. július 01-n MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Képző Központra változott. Az intézmény irányítási rendszere megváltozott, élére a HVKF által kinevezett parancsnok került. A Képző Központ részévé vált a Tiszthelyettes Szakképző Iskola, élén igazgató (pk. első h.) vezetővel.


2005-2007. JÚLIUS 01.
2005. februárjában döntés született az előző alakulat átalakításáról. Jogutódként az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola (MH KPTSZI) került meghatározásra OKJ-s képzést folytató intézményként állománytábla és alapító okirat módosítással.Új szervezetként a 2005. nyarán a HM 95/2005. határozatával megalakult a MH Szentendrei Kiképző Központ. Alaprendeltetésként a szerződéses legénységi állomány, a tiszti hallgatók, a tiszthelyettes (altiszt) képzésre felvett hallgatók alapkiképzését, vezetői képzést és előmeneteli tanfolyamokat hajt végre, utaltsági rendben kiszolgálja az MH KPTSZI-t, és jogutódja a 2005. októberében megszüntetett MH Tapolcai Kiképző Központnak.


2007.JÚLIUS 01 - 2011. NOVEMBER 15.
A 71/2007. HM utasítás szerint a MH Szentendrei Kiképző Központ megszűnik és jogutódjaként július 01- el megalakításra került a MH Központi Kiképző Bázis (84/2007. HM határozat) az alapkiképzési feladatok végrehajtására. A vele párhuzamosan működő, de kiszolgáltsági rendjébe utalt MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola továbbra is az altiszt képzésért felelt.


2011. NOVEMBER 15.-
2011. november 15-én megalakult a MH Központi Kiképző Bázis és a MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola összevonásával a MH Altiszti Akadémia.


×

Vezető állomány


Frankó Imre ezredes
megbízott parancsnok

Kürti Viktor alezredes
törzsfőnök

Szilágyi László alezredes
parancsnokhelyettes (kiképzési)

Kaló Miklós alezredes
parancsnokhelyettes (oktatási)

Bukovinszki Zsolt főtörzszászlós
vezénylőzászlós
×

Jelképeink

A csapatkarjelzés színvilágát illetően az MH Központi Kiképző Bázis (továbbiakban MH KKB) és az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola (továbbiakban MH KPTSZI) karjelzéséhez, formailag a korábban Szentendrén működő Kossuth Lajos Katonai Főiskola (továbbiakban KLKF) címeréhez kötődik.
A csapatkarjelzés tervezetben több elem is jelzi az alakulat Szentendre városhoz való kötődését. Egyrészt megjelennek a karjelzésben a kék-sárga színek, amelyek Szentendre város címerének színeire utalnak, másrészt szerepel a karjelzés alsó részén a várfal szimbóluma, amely Szentendre történelmi gyökereire emlékeztet. (Szentendre a római kori Pannónia provincia fennállása idején Aquincumnak „Farkas-vár” néven ismert elővédje volt.) A karjelzés háromszög alakja a KLKF hagyományaihoz történő visszanyúlást szimbolizálja. A fentiek mellett az „altiszti szurony” jelenik meg a csapatkarjelzés központi motívumaként, amely az altiszti kar szimbolikus szálfegyvere.
A karjelzésben megjelenő két „A” betű az Altiszti Akadémia rövidítése, amely egyértelmű és messziről látható felvilágosítással szolgál a csapat hovatartozását illetően.KÖZNAPI / TÁRSASÁGI ÖLTÖZET


A karjelzés – egy 80 mm-es átmérőjű körbe írható – egyenlő szárú háromszög (alapja 67 mm, magassága 62 mm, szárai 70 mm), amely bal oldali alapszíne kék, jobb oldali alapszíne sárga és a pajzs alján látható várfal ezüst színű.
A karjelzés közepén elhelyezkedő „altiszti szurony” markolata, markolatvége világos barna, kosara ezüst, pengéje pedig szürke színű. A tőr jobb és bal oldalán megjelenő, az MH Altiszti Akadémia kezdőbetűit szimbolizáló két „A” betű vörös színű. A képi megjelenést körbezáró feliratsáv alapszíne ezüst, a feliratok (MAGYAR HONVÉDSÉG ALTISZTI AKADÉMIA SZENTENDRE) feketék és valamennyi kontúrvonal, valamint a karjelzés külső kerete fekete színű.HADI- (GYAKORLÓ-) ÖLTÖZET


A karjelzés hadi- (gyakorló-) öltözetre – egy 80 mm-es átmérőjű körbe írható – egyenlő szárú háromszög (alapja 67 mm, magassága 62 mm, szárai 70 mm), amely bal oldali barna alapszíne sötétebb, jobb oldali barna alapszíne világosabb, valamint a pajzs alján látható várfal szintén eltérő árnyalatú barna szín. A karjelzés közepén elhelyezkedő „altiszti szurony” markolata barna, markolatvége világos barna, kosara ezüst, pengéje pedig szürke színű, valamint a szurony kontúrvonala barna. A szurony jobb és bal oldalán megjelenő, az MH Altiszti Akadémia kezdőbetűit szimbolizáló két „A” betű sötét barna színű. A képi megjelenést körbezáró feliratsáv alapszíne zöld, a feliratok (MAGYAR HONVÉDSÉG ALTISZTI AKADÉMIA SZENTENDRE) barnák és kontúrvonalaik, valamint a karjelzés külső kerete fekete színű.


×

Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztály
(Szentendre)

„Erős akarat minden akadályt legyőz, Erős akarat csak erős hitből fakad”

Jogelődünknek tekintjük a méltán nagyhírű 1924-ben megalakított Magyar Királyi Kinizsi Pál Honvéd Csapat-altisztképző Iskolát(Jutas)

Az évtizedek során, több névváltozáson és szervezeti átalakuláson ment keresztül az alakulat.1924-1927:M. Kir. Jutasi Honvéd Altisztképző és Nevelőintézet
1927-1929:M. Kir. Veszprém-jutasi Honvéd Altisztképző és Nevelőintézet
1934-1941:M. Kir. „Kinizsi Pál” Honvéd Csapataltisztképző Iskola
1941-1945:M. Kir. „Kinizsi Pál” Honvéd TiszthelyettesKépző Iskola
1957-1966:5 különböző iskola összesen 13 ágazattal
1967-1973:11 különböző iskola összesen 18 ágazattal
1973-1981:16 különböző iskola összesen 18 ágazattal
1981-1990:13 különböző iskola összesen 16 ágazattal
1991-1996:10 különböző iskola összesen 24 ágazattal
1996-2001:3 különböző iskola összesen 30 ágazattal
2001-2003:MH Központi Tiszthelyettes Szakképző Iskola
2003-2004:MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola
2004-2005:MH Kinizsi Pál Tiszthelyettesképző Központ
2005-2012:MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola
2012-:MH Altiszti Akadémia - Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztály


Szentendrén kettő év időtartamban a szárazföldi altisztek iskolarendszerű államilag elismert képzésben (OKJ) honvéd altisztképzést hajtunk végre az alábbi szakmairányokon:

Ez idő alatt elsajátítják a szakirányuknak megfelelő szakmai ismereteket, készségeket. A gyakorlati képzés ezen belül 3 hónapban a csapatoknál valósul meg, a leendő beosztásuknak megfelelően.


Az altisztjelöltek század-, szakaszkötelékbe szervezve katonai alegységként élnek és tanulnak, látnak el szolgálatokat. Részt vesznek a helyőrség katonai vonatkozású rendezvényein, melyek hozzájárulnak a katonai szocializációjuk elmélyítéséhez. Rendelkezésükre áll az Akadémia közel 50.000 kötetes könyvtára, ingyenesen biztosított a WIFI hálózat elérése, a laktanya sportobjektumait (sportpályák, tornaterem, uszoda) használhatják, egészségügyi ellátásukat az Egészségügyi Központ biztosítja.


×

Repülő Altiszti Oktatási Osztály
(Szolnok)

Története


A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia szolnoki intézményegységének az Ittebei Kiss József Hadnagy Helikopter Bázis ad otthont. A szentendrei székhelyű anyaintézmény szolnoki telephelyén folyik a repülő altisztek iskolarendszerű OKJ szerinti honvéd altiszt képzése négy szakmairányon (sárkány-hajtóműszerelő, avionika szerelő, repülésbiztosító, légivezetés).


A repülő fegyvernemhez kötődő 2 éves szakképzésben résztvevő altiszt-jelöltek Szolnokon bő egy évet töltenek el, miközben elsajátítják a szakmairányuknak megfelelő, repüléshez kapcsolódó szakmai ismereteket, készségeket. A gyakorlati képzés technikai hátterét a MH 86. Szolnok Helikopter Bázis Repülésbiztosító Oktatási Központja biztosítja.

Az altisztjelöltek a mindennapjaikat szakaszkötelékben élik a telephelyre jóváhagyott napirend szerint, elhelyezésük 20 fő maximális létszámig biztosított, 2 fős hálókörletekben. A szolnoki telephelyen való tartózkodásuk idején gyakorló épületügyeletes-helyettes szolgálatot adnak, részt vesznek a helyőrség katonai vonatkozású rendezvényein, melyek hozzájárulnak a katonai szocializációjuk elmélyítéséhez. Rendelkezésükre áll a Nemzeti Közszolgálati Egyetem laktanyai könyvtára, a laktanya sportobjektumai (sportpályák, tornaterem, uszoda), egészségügyi ellátásukat a MH 86. Szolnok Helikopter Bázis Egészségügyi Központja biztosítja.


A szolnoki telephelyen szolgálatot teljesítő oktatói, szakoktatói állomány az iskolarendszerű képzéseken túl részt vesz az iskolarendszeren kívüli, tanfolyam rendszerű képzésekben is (altiszti alaptanfolyam, zászlósképzések fegyvernemi témáinak oktatásában).


Az akadémia haditechnikai céltanfolyamai közül Szolnokon kerülnek végrehajtásra a következők:

×
×
×
×
×

Idegennyelvi Oktatási Csoport

Felkészítés STANAG 1.1.1.1. és STANAG 2.2.2.2. nyelvvizsgákra.

Intenzív, 500 órás tanfolyam keretében folyik az aktívan dolgozó altisztek képzése. Évente két alkalommal indulnak ezek a tanfolyamok. A képzés nyelvvizsgával zárul. A tananyag elsajátítását délutáni konzultációk segítik.

Belső tanfolyamokat indítunk igény szerint.

A tavaszi szemeszterben lehetőség van szinten tartó, vagy nyelvi ismereteket felfrissítő tanfolyamok indítására a Magyar Honvédség tisztjei, altisztjei és honvédelmi alkalmazottai számára.

Ezeken a kurzusokon kiscsoportban, a nyelvtudásuk szintjének megfelelően tanulhatnak a jelentkezők.

×
×