Honvéd altiszt
Repülésbiztosító ágazat

Az ágazatra felvételt nyert altisztjelöltek a képzés folyamán megszerzik azokat a szakismereteket, melyek a légijárművek (repülőgépek, helikopterek) biztonságos le-, és felszállását biztosító katonai repülőterek földi telepítésű rádió kommunikációs, rádió navigációs, rádiólokációs és fénytechnikai eszközök üzemeltetéséhez, üzembentartásához szükségesek. A repülésbiztosító szakmairányon végzett katonák a Magyar Honvédség repülőcsapatainál -Szolnokon, Pápán és Kecskeméten- teljesítenek szolgálatot.


A képzés helyszínei

A szakmai alapozó képzés a Szolnokon kialakított szaktantermekben, illetve villamos mérőlaborban történik. A gyakorlati foglalkozásokat a katonai repülőtereken telepített technikai eszközök állomáshelyein tartjuk meg (Szolnok, Pápa, Kecskemét).


A szaktantermek


Gyakorlati foglalkozások a repülőtéri eszközök telepítési helyein


Az oktatott tantárgyak és azok óraszámai

Repülésbiztosító ágazat
Ssz. A tantárgy megnevezése Óraszám
1. Villamosságtani, elektronikai alapismeretek, alapmérések elmélet, gyakorlat 122
2. Repülésbiztosítás alapjai 62
3. Elektrotechnikai ismeretek 114
4. Mérési gyakorlat I. 48
5. Csapatkiképzés módszertana elmélet 9
6. Csapatkiképzés módszertana gyakorlat 20
7. Híradástechnikai ismeretek 100
8. Repülésbiztosító rendszertechnikai ismeretek 146
9. Mérési gyakorlat II. 63
10. Repülésbiztosító eszközök üzemeltetése, üzembentartása 320
11. Szakmai gyakorlat 80


A tantárgyak rövid leírásai

A villamosságtani, elektronikai alapismeretek tantárgy betekintést nyújt az elektrotechnika világába. A tantárgy ismerteti a villamosságtani törvényszerűségeket, az áramköri elemek viselkedését, energiaellátó hálózatokat az elektronikai alkatrészekhez, áramkörökhöz kapcsolódó alapfogalmakat, valamint műszerkezelési ismereteket nyújt az egyen- és váltakozó áramú alapmérésekhez.


A Repülésbiztosítás alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy a katonai repülőtereken működő repülésbiztosító rendszereken végzett műszaki munkákhoz, és a rendszerfelügyeleti tevékenységekhez megfelelő szintű általános ismeretet nyújtson a légi irányításról, a repülésben alkalmazott navigációról és a repülőtér felépítéséről, az ott működő -légiirányítást kiszolgáló- eszközök üzemeltetéséről.


Az Elektrotechnikai ismeretek tantárgy alapvető célja, hogy bővítse, rendszerezze és mélyítse el a Villamosságtani alapismeretek tantárgy tanulása során megismert elméleti alapokat. A tantárgy további alapot biztosít a repülésbiztosító berendezések táplálásának, a fénytechnikai rendszerek erősáramú áramszabályzóinak megismeréséhez, illetve a rádióadó és vevő berendezések működésének tárgyalásához.


A Mérési gyakorlat I. tantárgy alapvető célja, hogy rendszerezze és mélyítse el az Elektrotechnikai ismeretek tantárgy tanulása során megismert elméleti ismereteket, és megfelelő műszerkezelési alapot adjon a biztonságos műszaki munkavégzéshez. A mérési gyakorlat során alkatrész vizsgálat, egyenirányító-, szűrő- és erősítő áramkörök jellemzőinek vizsgálata történik.
A Csapatkiképzés módszertana tantárgy alapvető célja, hogy megfelelő ismereteket biztosítson a repülésbiztosító szakkiképzési foglalkozások előkészítéséhez, levezetéséhez, építve a Katonai alapfeladatok modul Kiképzés módszertani ismeretek tantárgyára.


A Csapatkiképzés módszertana gyakorlat tantárgy alapvető célja, megfelelő készségek kialakítása a repülésbiztosító szakkiképzési foglalkozások előkészítéséhez, levezetéséhez, építve a Katonai alapfeladatok modul Kiképzés módszertani ismeretek tantárgy gyakorlati tevékenységeire.


A Híradástechnikai ismeretek tantárgy oktatásának célja, hogy megfelelő szakmai alapismereteket nyújtson, a rádiókommunkációs, rádiónavigációs, és rádiólokációs berendezések működésének tárgyalásához. A tanulók megismerik a rádióadás és vétel eszközeinek működési alapelveit.


A Mérési gyakorlat II. tantárgy alapvető célja, hogy rendszerezze és mélyítse el a Híradástechnikai ismeretek tantárgy tanulása során megismert antenna- és tápvonal elméleti ismereteket, és a rádiófrekvenciás mérésekhez megfelelő műszerkezelési alapot adjon.


A repülésbiztosító rendszertechnikai ismeretek tantárgy oktatásának célja, hogy megfelelő szakmai ismereteket nyújtson, a rádiókommunkációs-, rádiónavigációs-, rádiólokációs-, és fénytechnikai rendszerek felépítésének, működésének és technikai kiszolgálásának tárgyalásához.
Repülésbiztosító szakismeretek, szaktevékenységek modul tantárgyai

A Repülésbiztosító eszközök üzemeltetése, üzembentartása tantárgy oktatásának célja, hogy megfelelő szakmai ismereteket és műszaki gyakorlati jártasságot nyújtson, a rádiókommunikációs, rádiónavigációs, rádiólokációs és fénytechnikai rendszerek biztonságos és szakszerű technikai kiszolgálásához.


Az összefüggő szakmai gyakorlat tantárgy célja, hogy a hallgatók az eddigi tanulmányokra alapozva ismerjék meg az üzembentartó század napi életének menetét, tevékenységeit, szolgálatait, gyakorolják a tervezett első beosztásuk ellátásához szükséges általános katonai és szakmai tevékenységeket.A szakképesítéssel betölthető beosztások és azok rövid leírása

Állomásparancsnok
Az adott repülőtéri rádiónavigációs állomás, rádióállomás, rádiólokátor illetve fénytechnikai berendezések üzemeltetéséért, üzembentartásáért és anyagi, technikai kiszolgálásáért, az üzemeltető állomány felkészültségéért, szolgálatba vezényléséért felelős szakállományú katona.


Üzemeltető technikus
Az adott repülőtéri rádiónavigációs állomás, rádióállomás, rádiólokátor illetve fénytechnikai berendezés üzemeltetéséért, üzembentartásáért felelős szakállományú katona.


Hír-FRISZ ügyeletes
Repülőtéri híradó (Hír) és a földi repülés irányító szolgálat (FRISZ) eszközeinek rendszerfelügyeletét látja el. Felügyeli, vezérli az adott repülőtér rádiónavigációs állomásainak, rádiótechnikai eszközeinek, lokátorainak és fénytechnikai berendezéseinek működését, a repülésirányító szolgálat utasításai alapján. Intézkedik az egyes berendezések meghibásodása esetén azok azonnali javításáról és rendszerbe történő visszaállításáról.


Rendszerfelügyeleti szolgálat
Az irányító toronyban elhelyezett távfelügyeleti eszközök üzemképességének fenntartásáért felel. Segíti a HÍR-FRISZ ügyeletes munkáját. Felügyeli, a repülőtéri eszközök állapotjelzését, távvezérlését biztosító berendezések működését. Intézkedik az egyes berendezések meghibásodása esetén azok azonnali javításáról és rendszerbe történő visszaállításáról.


Szerviz-raj technikus
A repülőtéri rádiónavigációs állomások, rádióállomások, rádiólokátorok, illetve fénytechnikai berendezések üzemzavara esetén a hibaesemény meghatározásáért, hiba behatárolásáért, és kisebb szintű javításért felelős szolgálati személy.