Hivatalos neve: Magyar Honvédség Altiszti Akadémia

Rövidített neve: MH AA

Angol nyelvű megnevezése: Hungarian Defences Forces Non-Commissioned Officer Academy (HDF NCO Academy)

Székhely: 2000 Szentendre Dózsa György út 12-14.

Google térkép az intézményünkhöz

Postacím: 2000 Szentendre Dózsa György út 12-14.

Telefonszáma: +36 26 501-180

Telefax száma: +36 26 501-199

e-mail cím: info@mhaa.hu

Előirányzat-felhasználási keretszámlájának száma: 10023002-00290500-00000000

Számlavezetője: Magyar Államkincstár

Alapítója: honvédelmi miniszter

Jogelőd szervezete, alapításának dátuma: MH Szentendrei Kiképző Központ

Közvetlen jogelődjei és azok székhelyei:

  1. MH Szentendrei Kiképző Központ
  2. MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola

Névmódosulás: MH Központi Kiképző Bázis (2011. november 15. napjáig)

Létrehozásáról rendelkező jogszabály: -

Alapító okirat száma: 144-41/2011.,772-13/2012.; 145-54/2013.

Alapító okirat kelte: 2011. október 12., 2012. május 30., 2013. október 14.

Törzskönyvi azonosító száma: 100526

Állami feladatként ellátó alaptevékenysége: 021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

Szakágazati besorolása: 842211 Honvédelem ágazati feladatai

Ellátandó alaptevékenysége: katonai szakképzésre és katonai képzésre, kiképzésre kijelölt szervezet, amely többcélú, összetett nevelési- oktatási intézmény, szakközépiskola és szakiskola

Alapfeladata ellátásának forrása: Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XIII. Fejezet

Vállalkozási tevékenységet és külön HM utasításban meghatározott kiegészítő tevékenységet nem végez.

Adatvédelmi_Szabályzat BKK azonosító kártya.pdf