Honvéd altiszt Katonai Informatikai Rendszerüzemeltető ágazat és szak

Az ágazatra felvételt nyert altisztjelöltek a képzés folyamán megszerzik azokat a szakismereteket a katonai munkában jelentkező informatikai és katonai feladatok szervezéséhez szükségesek. A katonai informatikai rendszerüzemeltető szakmairányon végzett katonák a Magyar Honvédség bármely alakulatánál teljesíthetnek szolgálatot.


A képzés helyszínei

A képzés a Szentendrén a D épület 306-os és 206-os informatikai történik.


A szaktantermek


Az oktatott tantárgyak és azok óraszámai

Ssz. A tantárgy megnevezése Óraszám
1. Számítástechnikai ismeretek (ECDL) 76
2. Villamosságtani alapismeretek 57
3. Elektronikus áramkörök 46
4. Műszerek és mérések 34
5. Internet Intranet és a számítógép hálózatok alapjai 36
6. Híradásszervezé 29
7. Számítógép rendszertechnika és operációs rendszerek 178
8. Adatbázis kezelés alapjai 62
9. Weboldal készítés és html nyelv alapjai 152
10. Informatikai rendszerek üzemeltetése 150
11. Számítógép-hálózatok 285
12. Informatikai szakharcászati rendszergyakorlat 88
13. Szakmai gyakorlat 80


A Tantárgyak rövid leírása

Számítástechnikai ismeretek (ECDL)

A Számítástechnikai ismeretek (ECDL) elméleti oktatásának alapvető célja, hogy az altiszt jelöltek sajátítsák el az információ és kommunikáció technológia hardver és szoftverre vonatkozó ismereteit. Ismerjék meg számítógépek felhasználási lehetőségeit, az Információs és kommunikációs technológia szerepét a társadalomban. Sajátítsák el a biztonsággal, a szerzői jogokkal, kapcsolatos ismereteket. Ismerje a prezentáció és adatbázis kezelés elméleti alapjait. Az altiszt jelöltek ismerjék a prezentáció és adatbázis kezelés elméleti gyakorlati lépéseit. Alapvető ismeretekkel rendelkezzen az ECDL vizsga feladatok sikeres megoldásához.


Villamosságtani alapismeretek

A Villamosságtani alapismeretek oktatásának alapvető célja, hogy az altiszt jelöltek sajátítsák el a villamosságtan alaptörvényeit, mégpedig úgy, hogy az alapvető mennyiségek definícióját következetesen tudják alkalmazni szigorú logikával. Az altiszt jelöltek megismerjék, begyakorolják, elsajátítsák az alapvető hálózatszámítási módszereket egyen- és váltakozó áramú rendszerekben.


Elektronikus áramkörök

Az elektronikus ismeretek tantárgy oktatásának célja, hogy az altiszt jelöltek megismerjék a legtöbb elektronikai alkatrész működését és használati jellemzőit, a belőlük felépíthető, leggyakrabban használt analóg és digitális áramköröket.


Műszerek és mérések

A Műszerek és mérések tantárgy elméleti oktatásának célja, hogy az altiszt jelöltek megismerjék a mérésekhez konkrétan kapcsolódó elméleti ismereteket (a legfontosabb működési jellemzőket, paramétereket), mérési eljárásokat, melyek a gyakorlati mérésekhez szükségesek. Az altiszt jelöltek megismerjék és begyakorolják az alapvető mérési módszereket és a mérőeszközök kezelését. Megköveteli a fegyelmezett, szakszerű és biztonságos végrehajtást, az eredmények értékelhető dokumentálását.


Internet Intranet és a számítógép hálózatok alapjai

Az altiszt-jelöltek olyan képességekre, készségekre és jártasságokra tegyenek szert, melyek segítségével hatékonyan tudják ellátni feladatukat a hálózatok működtetésében és az Internetes alkalmazások kezelésében.


Híradásszervezés

Az altiszt-jelöltek ismerjék meg a katonai híradás szervezésének elméleti alapjait és megfelelő tudásra tegyenek szert a gyakorlati szakfeladatok szabályos, hatékony végrehajtásához.


Számítógép rendszertechnika és operációs rendszerek

Az altiszt-jelöltek ismerjék meg a számítógépek és a különböző perifériák felépítését, és működését, valamint a számítógépek vezérlését végző operációs rendszereket.


Adatbázis kezelés alapjai

Az altiszt-jelöltek ismerjék meg a nagy mennyiségű adatok számítógéppel történő feldolgozásának módját, adatrendszerek felépítését és az adatbázis-kezelő rendszerek működését. Sajátítsák el az adatbázisok kezelésének alapjait, és az adatbázis kezelő program használatát.


Weboldal készítés és html nyelv alapjai

Az altiszt-jelöltek ismerjék meg a html és a css programozási nyelv és a weboldalak készítésének elméleti alapjait és gyakorolják be a html és a css programozási nyelv alkalmazását és a weboldalak készítésének gyakorlati lépéseit.


Informatikai rendszerek üzemeltetése

Az altiszt-jelöltek olyan tudásra tegyenek szert, mely segítségével képesek lesznek informatikai rendszereket, hálózatokat szabályosan üzemeltetni, azok szolgáltatásait a lehető legmagasabb szinten kihasználni.


Számítógép-hálózatok

Az altiszt-jelöltek ismerjék meg a számítógép hálózatok alapvető részeit, működésének elvét és olyan képességekre, készségekre és jártasságokra tegyenek szert, melyek segítségével hatékonyan tudják ellátni feladatukat a hálózatok működtetésében.


Informatikai szakharcászati rendszergyakorlat

Az altiszt-jelöltek ismerjék meg az informatikai rendszerüzemeltetési szakfeladatok végrehajtásával kapcsolatos tervezési- és szervezési feladatokat.


Szakmai gyakorlat

Az altiszt-jelöltek tapasztalják meg és gyakorolják be az informatikai szakfeladatok gyors, pontos és szabályos végrehajtását harcászati körülmények között.


A szakképesítéssel betölthető beosztások és azok rövid leírása:

Rendszerüzemeltető:

A Magyar Honvédségben a katonai informatikai rendszerüzemeltető elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden katonai feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és támogatásában.
Kezeli a Magyar Honvédségben alkalmazott térinformatikai szoftvert, alkalmazza a program alapvető szolgáltatásait.
Alkalmazza a Magyar Honvédségben használt operációs rendszer alapfokú biztonsági funkcióit és konfigurálja azok beállításait. Betartja és betartatja az MH és a NATO informatikai rendszereire vonatkozó szabályzókat.


Hálózatüzemeltető:

A hálózatüzemeltető helyi hálózatokat alakít ki, és konfigurálja a hálózati elemeket, Végzi az intranet, internet hálózatok elemeinek konfigurálását, és működteti azokat.
Kidolgozza a katonai informatikai hálózatok üzemeltetési okmányait, dokumentálja és karbantartja az informatikai hálózatok adatait a Magyar Honvédségben alkalmazott hálózattervező szoftver segítségével.
Végzi az informatikai hálózat rendszerszintű kialakítását, konfigurálását, programösszetevők telepítését. Helyi hálózat-felügyeleti tevékenységet folytat, hálózat-felügyeleti szoftvert kezel.


Rendszergazda:

Szakfeladatai során telepíti, konfigurálja és alkalmazza a Magyar Honvédségben használt irodai programcsomag elemeit, végzi a Magyar Honvédségben alkalmazott szerver és kliens operációs rendszerek telepítését, alapfokú konfigurálását és kezelését.
Végzi az informatikai hálózat rendszerszintű kialakítását, konfigurálását, programösszetevők telepítését. Helyi hálózat-felügyeleti tevékenységet folytat, hálózat-felügyeleti szoftvert kezel.


Technikus:

Összeállítja és konfigurálja a számítógépeket és perifériákat, ellenőrzi működésüket, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket. Elvégzi az üzemeltetési feladatokat, illetve közreműködik minden katonai feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és támogatásában.