Honvéd altisztállami légijármű szerelő ágazat

Erre az ágazatra felvételt nyertek megismerkedhetnek a légijárművek (repülőgépek, helikopterek) szerkezeti kialakításával, a rajtuk elhelyezkedő gépészeti rendszerekkel és azon szerelési és kiszolgálási munkákkal, amelyeket a Magyar Honvédség repülőcsapatainál beosztásban lévő hivatásos (szerződéses) altisztek végeznek.

A képzés helyszíne

A szakmai képzés (a sárkány-hajtómű szakterülethez közvetlenül tartozó) Szolnokon történik, az itt kialakított szaktantermekben és hangárak szerelőcsarnokaiban. A szaktantermekben légijármű (repülőgép, helikopter) rendszerek és berendezések találhatók, a működés megértését elősegítő tablókkal és metszetekkel. A szerelőcsarnokban egy-egy a rendszerei tekintetében működőképes légijárművön történik a gyakorlati oktatás (MI-8, MI-24; MIG-21; MIG-29).

A szaktantermek

A szerelőcsarnok

Az oktatott tantárgyak és azok óraszámai

Ssz. A tantárgy megnevezése Óraszám
1. Műszaki hőtan 40
2. Aerodinamikai alapismeretek 38
3. Gépészeti anyag- és gyártásismeret - gyakorlat 73
4. Méréstechnika - elmélet 19
5. Méréstechnika - gyakorlat 22
6. Mechanika és automatika 65
7. Műszaki rajz és gépelemek 51
8. Gázturbinás hajtóművek termodinamikája 40
9. Repülés dinamikája 48
10. Villamosságtan 55
11. Avionikai rendszerek 72
12. Repülések műszaki biztosításának szabályai 89
13. Emberi tényező 28
14. Hajtómű szerkezet- és rendszerismeret 102
15. Sárkány szerkezet- és rendszerismeret - gyakorlat 178
16. Légijárművek karbantartása - gyakorlat 270
17. Szakmai gyakorlat 80

A tantárgyak rövid leírása:

A műszaki hőtan tantárgy azon elméleti alapok feldolgozásával foglalkozik, melyek a légijármű motorok és gázturbinás hajtóművek működésének termodinamikai folyamatának megértéséhez szükségesek.

Az aerodinamikai alapismeretek tantárgy olyan aerodinamikai alapismeretekkel fogglalkozik, melyek szükségesek a légijárművek repülésének aerodinamikai törvényszerűségeinek, valamint a gázturbinás hajtóműben lejátszódó áramlási viszonyok megértéséhez

A gépészeti anyag- és gyártásismeret tantárgy ismereteket nyújt a légijárművek építésénél alkalmazott szerkezeti anyagok és az üzemeltetésnél használt üzemi folyadékok (gázok) tulajdonságairól, jellemzőiről, alkalmazhatóságairól, valamint légijárművek gépészeti szerkezeti elemeinek gyártástechnológiájáról.

A méréstechnika -elmélet tantárgy betekintést nyújt a különböző fizikai mennyiségek mérésénél alkalmazott eljárásokba, valamint azok megvalósítására légijármű fedélzetén.

A méréstechnika-gyakorlat tantárgy keretén belül megismerhetjük a különböző anyagvizsgálati- és hibakeresési eljárásokat, valamint azok repülőcsapatoknál történő alkalmazhatóságát.

A mechanika és automatika tantárgy egyrészt azon ismeretek feldolgozásával foglalkozik, amelyek szükségesek a légijárművek szerkezeti elemeinek rendeltetésének megértéséhez, másrészt pedig elméleti alapokat nyújt a sárkány-hajtómű automatikai rendszerek működésének megértéséhez.

A műszaki rajz és gépelemek tantárgy elméleti alapokat nyújt a gépészeti rajzok olvasásához, melyek elengedhetetlenek a légijárművek sárkány- és hajtómű rendszereinek szerkezeti kialakításának és működésének megértéséhez, valamint a műszaki munkavégzés során a dokumentumok megfelelő használatához.

A gázturbinás hajtóművek termodinamikája tantárgy gázturbinás hajtóművekben lejátszódó termodinamikai folyamatokkal foglalkozik, amelyeken keresztül megérthetjük a gázturbinás hajtóművek működését és szerkezeti kialakításának jellemzőit.

A repülés dinamikája tantárgy keretén belül megismerhetjük a légijárművek repülésének aerodinamikai törvényszerűségeit, amelyek elméleti alapot adnak a légijármű repülési mozzanatainak megértéséhez.

A villamosságtan tantárgy azokkal a villamos alapismeretekkel foglalkozik, amelyek elősegítik az avionikai rendszereket felépítő szerkezeti elemek működési elvének megértését.

Az avionikai rendszerek tantárgy többek között a légijármű fedélzeti elektromos-, műszer- és navigációs rendszereinek kialakításával foglalkozik. A tantárgy segít teljesebb képet adni a légijátmű fedélzeti rendszereiről és a megértetni az elektromos rendszerek sárkány-hajtómű rendszerekkel való együttműködését.

A repülések műszaki biztosításának szabályai tantárgy keretén belül a légiközlekedéssel kapcsolatos ismereteket, a műszaki munkák során betartandó munka-, baleset, tűz- és környezetvédelmi előírásokat valamint a karbantartási tevékenységre vonatkozó rendszabályokat ismerhetjük meg.

Az emberi tényező tantárgy olyan ismeretekkel foglalkozik, melyek segítségével megérthetjük, hogy az ember viselkedése, teljesítőképessége és teljesítőképességének korlátjai, milyen kölcsönhatásban vannak az karbantartási környezettel, illetve milyen módon okozhatnak hibát.

A hajtómű-szerkezet és rendszerismeret tantárgy a repülőgép (helikopter) hajtóművek (motorok) szerkezeti kialakításával és működési elvével foglakozik.

A sárkányszerkezet és rendszerismeret – gyakorlat tantárgy a légijárművek sárkányának (szárny, törzs, farokrész, vezérsík), valamint a rajtuk található rendszerek és berendezések szerkezeti kialakításával, és működésével foglalkozik.

A légijárművek karbantartása- gyakorlat tantárgy a tanult elméleti alapok, gyakorlatban való átültetésével foglalkozik. Itt egy konkrét légijármű típuson (repülőgép, helikopter) végrehajtható különböző szerelési-, ellenőrzési-, karbantartási munkák végzése történik, a megfelelő gyakorlati szakmai fogások elsajátítása érdekében.

A szakmai gyakorlat tantárgy a légijárművek üzembentartása tantárgy keretén belül tanult és végrehajtott munkaműveletek elmélyítésével foglalkozik. Célja az összetettebb műszaki munkák önálló elvégzése és a légijárművek harci sérüléseinek javításához szükséges gyakorlati fogások elsajátítása. A műszaki munkák egy része a valós munkakörnyezetben (Szolnoki Helikopterbázis, Kecskeméti Repülőbázis) történik.

A szakképesítéssel betölthető beosztások és azok rövid leírása

A javító osztály sárkány műhely mechanikusMunkaterülete a hangárban kialakított sárkány javító műhely, a hangár szerelőcsarnoka, illetve a hajtómű próbákat lehetővé tevő állóhely és hajtóművező hely. Feladata:

A javító osztály hajtómű műhely mechanikusMunkaterülete a hangárban kialakított hajtómű javító műhely, a hangár szerelőcsarnoka, illetve a hajtómű próbákat lehetővé tevő állóhely és hajtóművező hely. Feladata:

A javító osztály berepültető műhely sárkány-hajtómű mechanikus:Munkaterülete a hangárban kialakított berepültető műhely, a hangár szerelőcsarnoka, illetve a hajtómű próbákat lehetővé tevő állóhely és hajtóművező hely. Feladata:

Az üzembentartó század karbantartó rajparancsnokMunkaterülete a század épületében kialakított karbantartó műhely és a légijármű állóhelye. Feladata: