Honvéd altisztállami légijármű műszerész ágazat

Erre az ágazatra felvételt nyertek megismerkedhetnek a légijárművek (repülőgépek, helikopterek) fedélzetén lévő, a választott szakiránynak megfelelő, döntően villamos rendszerekkel és azon szerelési és kiszolgálási munkákkal, amelyeket a Magyar Honvédség repülőcsapatainál beosztásban lévő hivatásos (szerződéses) altisztek végeznek.

A képzés helyszíne

A szakmai képzés Szolnokon történik, az itt kialakított mérőlaborban, szaktantermekben és hangárak szerelőcsarnokaiban. A szaktantermekben az adott szakiránynak megfelelő (repülőgép, helikopter) rendszerek és berendezések találhatók, a működés megértését elősegítő tablókkal és metszetekkel. A szerelőcsarnokban egy-egy a rendszerei tekintetében működőképes légijárművön történik a gyakorlati oktatás (MI-8, MI-24; MIG-21).

A szaktantermek

A szerelőcsarnok

Az oktatott tantárgyak és azok óraszámai

Honvéd altiszt állami légijármű műszerész ágazat
Ssz. A tantárgy megnevezése Óraszám
1. Villamosságtan - elmélet 134
2. Villamosságtan - gyakorlat 124
3. Műszaki rajz és gépelemek - elmélet 28
4. Műszaki rajz és gépelemek - gyakorlat 22
5. Sárkány-hajtómű ismeretek 110
6. Automatika és digitális technika 40
7. Repülések műszaki biztosításának szabályai 67
8. Rádió és mikrohullámú technika 69
9. Avionikai rendszerek 148
10. Légijárművek karbantartása - gyakorlat 448
11. Szakmai gyakorlat 80

A tantárgyak rövid leírása:

A villamosságtan tantárgy betekintést nyújt az elektrotechnika világába. A tantárgy ismerteti a villamosságtani törvényszerűségeket, áramköri elemek viselkedését, energiaellátó hálózatokat és híradástechnikai alapfogalmakat valamint egyen- és váltakozó áramú alapméréseket.

Műszaki rajz és gépelemek tantárgy általános gépészeti elemek rajzolásának, szerkesztésének elsajátítása. Egyszerűbb géprajzok olvasásának olyan szintű alkalmazásának megtanítása hogy az altiszt-jelöltek képesek legyenek a rajzból megállapítani az adott szerkezet felépítését, a gépelem, illetve a gépszerkezet működését, valamint következtetni tudjanak a szerelési sorrendre.

Sárkány-hajtómű ismeretek tantárgy tanulása során az altiszt- jelöltek elsajátítják a biztonságos üzemeltetéshez szükséges sárkány- hajtómű ismereteket, valamint a légijárművek repüléséhez szükséges alapvető ismereteket.

Repülések műszaki biztosításának szabályai a repülőcsapatoknál folyó munkák szervezésének-, végrehajtásának- és ellenőrzésének szabályaival, dokumentációs tevékenységekkel, a személyi állomány adott munkakörben betöltött felelősségi körével, a légijárművek (repülőgépek, helikopterek) elhelyezésével, valamint tárolási és raktározási munkákkal foglalkoznak.

Automatika és digitális technika tantárgy betekintést ad az automatizálás és a digitális technika világába. Ezek az ismeretek szükségesek az automatikus rendszerek működésének megértéséhez. (pl. robotpilóták)

A rádió- és mikrohullámú technika tantárgy a fedélzeti rádió- és lokátortechnikai berendezések működésének megértéséhez elengedhetetlen, elektronikai , rádió adás- és vételtechnikai, impulzustechnikai és mikrohullámú ismereteket ad.

Az avionikai rendszerek tantárgy a légijárművek különböző rendszereinek részletes kialakításával, illetve az itt alkalmazott fedélzeti rádiótechnikai-, navigációs-, felismerő-, felderítő- és célzó rendszerek felépítésével és működésével foglalkozik.

A légijárművek karbantartása - gyakorlat tantárgy a tanult elméleti alapok, gyakorlatban való átültetésével foglalkozik. Itt több fajta légijármű típuson végrehajtható különböző szerelési, illetve ellenőrzési munkák végzése történik, a megfelelő gyakorlati szakmai fogások elsajátítása érdekében, az adott szakterületnek megfelelően.

A szakmai gyakorlat lehetőséget biztosít a hallgatók számára, hogy betekintést nyerjenek a Magyar Honvédség repülő alakulatai (kecskeméti repülő és a szolnoki helikopter bázis) mindennapi életébe. Itt megismerhetik annak objektumait, valamint az ott folyó kiszolgálási, javítási és dokumentációs munkákat.

A szakképesítéssel betölthető beosztások és azok rövid leírása

Üzembentartó század elektromos műszer oxigén csoport mechanikusMunkaterülete a légijármű (repülőgép, helikopter) állóhelye. Feladata:

A javító osztály elektromos műszer oxigén műhely mechanikusMunkaterülete a hangárban kialakított elektromos műszer oxigén javító műhely, a hangár szerelőcsarnoka, illetve a hajtómű próbákat lehetővé tevő állóhely és hajtóművező hely. Feladata:

A javító osztály berepültető műhely elektromos műszer oxigén mechanikus:Munkaterülete a hangárban kialakított berepültető műhely, a hangár szerelőcsarnoka, illetve a hajtómű próbákat lehetővé tevő állóhely és hajtóművező hely. Feladata:

Az akkumulátortöltő állomás mechanikusMunkaterülete akkumulátortöltő állomáson kialakított javítóműhely, az akkumulátortöltő- és tároló hely. Feladata:

A magassági állomás mechanikusMunkaterülete magassági állomáson kialakított műhely Feladata:

Oxigén és légsűrítő állomás mechanikus.Munkaterülete a repülőgép (helikopter) bázison kialakított oxigén és légsűrítő állomás. Feladata:

Repülési adat kiértékelő csoport mechanikusMunkaterülete a repülőgép (helikopter) bázis területén kialakított laborban. Feladata:

Üzembentartó század rádió csoport mechanikusMunkaterülete a légijármű (repülőgép, helikopter) állóhelye. Feladata:

A javító osztály rádió műhely mechanikusMunkaterülete a hangárban kialakított rádió javító műhely, a hangár szerelőcsarnoka, illetve a hajtómű próbákat lehetővé tevő állóhely és hajtóművező hely. Feladata:

A javító osztály lokátor műhely mechanikusMunkaterülete a hangárban kialakított lokátor műhely, a hangár szerelőcsarnoka, illetve a hajtómű próbákat lehetővé tevő állóhely és hajtóművező hely. Feladata:

A javító osztály berepültető műhely rádió mechanikus:Munkaterülete a hangárban kialakított berepültető műhely, a hangár szerelőcsarnoka, illetve a hajtómű próbákat lehetővé tevő állóhely és hajtóművező hely. Feladata: