MH AA weboldalának Adatvédelmi Szabályzata

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében (az érintett hozzájárulása), a végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az érintett hozzájárulását adta az adatkezeléshez.

A 8. cikk (1) bekezdése értelmében, ha a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alkalmazandó, közvetlenül a gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Az általános adatvédelmi rendelet 13. cikkében és egyéb vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

I. Az adatkezelő(k):

1. MAGYAR HONVÉDSÉG Altiszti Akadémia (címe: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14., telefonszáma: +36/26-501-180, e-mail: mh.aa@hm.gov.hu; honlap: ncoa.hu az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei: Bozó Tibor dandártábornok az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: Dr. Nagy Péter hadnagy, 2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14., +36/26-501-189,

II. Az adatkezelés

III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama

IV. Az érintett jogai:

Weboldal tartalma

1. Szerzői jogok

2. A Weboldalon elhelyezett tartalmak

3. Hivatkozások (linkek)

Használati feltételek

A Weboldalról származó tartalom felhasználási feltételei

A Weboldalon közzé tett tartalom üzleti célú felhasználása, publikálása

A Weboldal használata, elemzése, visszafejtése

Hivatkozás más weboldalakra

Jogi nyilatkozat